Zomerzangavond

Zondag 17 juli
Zondag 31 juli
Zondag 14 augustus

In het kerkgebouw van de
Vrije Evangelische Gemeente
in Nieuwvliet

Provinciale weg 2 (tussen de 2 rotondes)

Aanvang 20.00 u.

Een uur lang zingen.

Een variatie van geestelijke liederen uit verschillende
liedbundels op 17 juli en 14 augustus.

Op 31 juli zingen we alleen uit de bundel van J.d.H.
(een Johannes de Heer avond)

(De tekst van de liederen staan op de LED schermen. De liednummers zijn later terug te vinden op de website van onze gemeente: www.vegnieuwvliet.nl)

Toegang vrij
(Er is een collecte voor een goed doel)

U bent van harte uitgenodigd.