Bidstond

Elke donderdag begint om 19.00 uur de bidstond (een moment van gebed) in onze kerk. Om even los te komen van onze dagelijkse bezigheden mogen we eerst luisteren naar wat de Geest ons en hij die de leiding heeft, heeft ingegeven. Dat is heel variërend en waardevol. Dan gaan onze gedachten uit naar wie of wat we bij onze Vader, Heer en Heiland willen brengen. Dat kan zijn; de dienst die komt, de kerkenraadsvergadering, zieken en mensen met zorgen maar ook politiek en dingen die in de wereld spelen en waar we ons zorgen over maken.. Ieder krijgt de ruimte te bidden op zijn/haar manier. Sommigen bidden hardop en anderen bidden in stilte mee en bidden stil voor zichzelf. We zeggen “Amen” na onze gebeden en gaan verder. De leider sluit met dankgebed af en we gaan weer wat opgewekter naar huis.
Even een half uurtje rust en met de zegen die we mochten ontvangen gaan we naar huis om iets van die zegen te mogen laten zien.