Pastoraat

Betrokken zijn bij elkaar is één van de dingen die we als christen erg belangrijk vinden.
Zo ook in onze gemeente. We zien dit op zondag tijdens het koffiedrinken, we praten met elkaar en vragen hoe het met de ander is. We hebben belangstelling. Maar ook door de week wanneer we elkaar ontmoeten, op wat voor manier dan ook en waar dan ook, zien we dit gebeuren.
Heel goed om zo met elkaar om te gaan als gemeente.Binnen het Pastoraal Overleg proberen we daarnaast wat meer aandacht te geven aan mensen die daar behoefte aan hebben. Soms contacteren wij hen uit eigen beweging en er wordt ook regelmatig om bezoek gevraagd. Dan proberen we hem of haar te ondersteunen en te begeleiden waar nodig is.
We doen dit vanuit Marcus 12:30 en 31b.Heb de Here uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Hebt uw naaste lief als uzelf. Wanneer u wilt dat wij omzien naar iemand of wanneer u zelf ervaart dat dit nodig is, kunt u contact opnemen via het volgende email adres: pastoraat@vegnieuwvliet.nl