Kerkdiensten

Aanvang van de kerkdiensten is 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Zondag 5 juni
PINKSTEREN
br. P. Lauwaert, Brugge
2e collecte: Pinkstercollecte zending buitenland SZD

Zondag 12 juni
zr. J. Knevel, Amsterdam
2e collecte: Open Doors

Zondag 19 juli
br. Hans Cappon, Kapelle
2e collecte: SZD algemeen

Zondag 26 juni
br. P. Lauwaert, Brugge
2e collecte: Dabar
We vieren het Heilig Avondmaal

Zondag 3 juli
br. J. Moeleker, Domburg
2e collecte: Onderhoudsfonds