Zondagse eredienst

Elke zondagmorgen houden we om 10.00 uur onze eredienst. Hier willen wij met elkaar God ontmoeten en Hem eren met zang en gebed. Hier willen wij luisteren naar wat God ons als gemeente door Woord en Geest te zeggen heeft. In de eredienst zoeken we ook naar de leiding van de Heilige Geest, die ons hart wil raken met Gods liefde, genade en waarheid.

Tijdens de diensten is er kindernevendienst en crèche. Klik hier voor meer informatie.

Voor allen die geen vervoer naar de kerk hebben is er een mogelijkheid van een vervoersdienst.

Wilt u op een later tijdstip de dienst nog eens beluisteren? Ook dat kan, elke zondag worden opnames van de diensten gemaakt, deze kunt u via: “kerkdienst gemist” op het internet terugkijken of als u niet in de dienst aanwezig kunt zijn de dienst ook rechtstreeks volgen via internet. Hebt u geen internet en u wilt toch een opname, neemt u dan contact op met iemand van de geluidsgroep, de contactgegevens hiervan vindt u in de seizoengids terug.

De Led schermen geven een extra dimensie aan de diensten. We kunnen meer gebruik maken van beeldmateriaal ter ondersteuning van de dienst en de overdenking.

Er zijn nogal wat bijzondere diensten. Naast de christelijke hoogtijdagen hebben we twee conferenties, één in het voorjaar en één in het najaar.In de zomerperiode houden we zomerzangavonden.Daarnaast houden we twee interkerkelijke diensten per jaar: 1 x dienst met de PG De Verbinding, het ene jaar in Breskens/Schoondijke en het andere jaar in VEG Nieuwvliet en 1 x dienst met PG de (Zuid)westhoek, het ene jaar in Cadzand en het andere jaar in VEG Nieuwvliet.
Ook de Kerstavonddienst op 24 december vieren wij gezamenlijk met de (Zuid)westhoek in de kerk te Cadzand. Ook doen we mee aan de Paaswake op Stille Zaterdag. Wij hopen weer een goede invulling aan deze bijeenkomsten te geven en daar dan weer velen te ontmoeten. Om de bijzondere diensten nog meer inhoud te geven en om van de diensten een levend geheel te maken is er een groep die de diensten voorbereidt.