Kinderen & Jongeren

Voor de allerkleinsten, tot 4 jaar hebben we de oppas Tijdens de collecte mogen de kinderen opgehaald worden zodat we allemaal samen de zegen mogen krijgen.

Ook is er voor alle kinderen van 4t/m 12 jaar kindernevendienst. De kinderen gaan voor de 1eschriftlezing naar hun eigen ruimte, de Ark en voor de zegen komen de kinderen weer terug in de dienst. We werken met de methode “Vertel het maar”. Er wordt gezongen, geknutseld, een verhaal verteld, spelletjes gedaan en nog veel meer. Er wordt een verhaal gekozen wat bij alle leeftijden past. Ook zijn er voor alle leeftijden bijpassende verwerkingsopdrachten.

De jeugdvereniging Eben Haëzer houdt om de week een clubmiddag in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente te Nieuwvliet. Deze middag begint om 13.15uur en eindigt om 14.45uur en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De clubleiding start de clubmiddag met gebed en het zingen enkele liederen, waarna de bijbel opengaat en een thema besproken wordt met de kinderen. Dit is het serieuze gedeelte. Na een korte pauze met drinken en iets lekkers vervolgen we de middag met een spel. Het spel heeft vaak te maken met het onderwerp wat die middag behandeld wordt. We gaan 1 keer per jaar op clubkamp, houden op 3e kerst een kerstviering waar we stil staan bij de geboorte van Jezus.
Eben Haëzer is een onderdeel van jeugdraad West Zeeuws Vlaanderen.
De jeugdraad heeft nog meer jeugdclubs onder zijn hoede. De 12+ club, en de 15+ club.

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er 1x per maand jeugdkerk Connected,waar ze met elkaar zingen, lezen, bidden en spreken over dingen die hen bezig houden.

Begin oktober starten we opnieuw met de catechisatie!
Dus schrijf je snel in voor het nieuwe catechisatieseizoen 2032-2024. Dan zien we elkaar binnenkort terug. Aanmelden via secretariaat@vegnieuwvliet.nl

Jongvolwassenen die de intentie hebben belijdenis van hun geloof af te leggen kunnen contact opnemen met het secretariaat voor de belijdeniscatechisatie
email: secretariaat@vegnieuwvliet.nl