Links

website van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 
website van christelijke muziekvereniging Excelsior, IJgenweis en de Notenkrakers
 
website van de Stichting voor Zending en Diakonaat (SZD) van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 
VEG wikipedia

Vertel het maar
Materiaal voor kindernevendienst en zondagschool.
https://vertelhetmaar.nl

website van het Nederlands Bijbelgenootschap
https://www.bijbelgenootschap.nl

website van meldpunt seksueel misbruik in de kerk SMPR
 
JOTA