Bond

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten  

De VEG Nieuwvliet is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Daar horen zo’n 37 gemeenten bij. Landelijk maken we afspraken over onze gezamenlijke belangen als: predikantsopleiding, zending, rechtspositie en pensioenen. Tweemaal vergaderen de Bondsgemeenten. In het voorjaar is er een bezinnende vergadering, in het najaar altijd een besluitvormende vergadering. De Bond van VEG’s heeft een associatie-verdrag met de PKN kerken. Op velerlei gebied is er samenwerking (mogelijk), plaatselijk en landelijk. Onze gemeente heeft een Werkgroep BondsZaken (WBZ) die alle stukken doorneemt en adviseert aan de kerkenraad. Meer informatie over de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten vindt u hier.

logo van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland