Hervatting kerkdiensten

We zijn blij dat we de kerkdiensten binnenkort weer kunnen opstarten. Vanaf zondag 6 juli willen we weer een ‘echte’ kerkdienst houden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, de adviezen van de Bond en natuurlijk van ons eigen protocol/gebruikersplan.

Het kerk-zijn zal de komende tijd heel anders zijn dan we gewend waren maar we zijn en blijven gemeente van de Here Jezus Christus. Op welke manier dan ook. We bidden dat Hij ons daarin wilt leiden.

De hierna genoemde ‘regels’ zijn erg belangrijk, neemt u hier a.u.b. goede nota van:

 • Als u niet gezond bent, koorts of verkoudheidsklachten heeft kom dan niet naar de kerk. Ook uw huisgenoten niet.
 • Beperk het toiletbezoek tot een minimum. Er is voorzien in desinfectie.
 • U dient zich aan te melden om een dienst bij te wonen. Er passen door de 1.5 meter norm ongeveer 70 mensen in ons kerkgebouw.
  • Gemeenteleden en vaste gasten kunnen zich aanmelden voor zaterdag 12.00 u. voorafgaand aan de zondag van de dienst, via de bij hen bekende procedure.
  • Toeristen/gasten zullen, indien plaats beschikbaar, de dienst kunnen bijwonen. Zij kunnen zich aanmelden voor zaterdag 12.00u. voorafgaand aan de zondag van de dienst, via ons ticketsysteem. (graag uw telefoonnummer doorgeven zodat, mocht het nodig zijn, u te traceren bent).
 • Bij binnenkomst kunt u de handen ontsmetten.
 • U wordt naar uw zitplaats geleid. Vrije keuze van zitplaatsen is er vooralsnog niet bij.
 • Er zal niet gezongen worden, hoogstens mee neuriën met de liederen die via de schermen te horen/zien zijn.
 • Na de dienst blijft u zitten tot u van de gastvrouw een seintje krijgt dat u, rij voor rij, de kerkzaal kunt verlaten.
 • Verlaat daarna direct het kerkgebouw en blijf niet staan praten. Als u wilt napraten doen dit dan buiten, op gepaste afstand.
 • De garderobe zal niet gebruikt worden, de jassen kunnen op de vrije stoelen gelegd worden.
 • Er is crèche in het Dorpshuis samen met de Hervormde Gemeente.
 • Er is kindernevendienst in de Ark in ons kerkgebouw, kinderen gaan gelijk naar hun eigen ruimte.
 • Volgt u de aanwijzingen van de gastvrouwen.
 • Krijgt u in de week die volgt op de kerkdienst die u bijwoonde, klachten die wijzen op Corona, laat u testen en bel met het secretariaat 06-47229470

Wij realiseren ons dat dit allemaal niet leuk klinkt. Dat is het ook niet.

We komen hier samen door!

De kerkenraad

Zingen in de kerkdiensten

Juli 2021,

Beste leden, vrienden en gasten van VEG Nieuwvliet

De kerkenraad heeft in een extra vergadering gesproken over zingen in de kerk.

Graag willen wij u hierover nader informeren.

We hebben besloten om tot 12 september (startzondag) niet te zingen in de kerkdiensten, behalve het slotlied.

Onze motivatie hiervoor is dat we liever meer mensen in de kerk toelaten dan uitgebreid te gaan zingen (afhankelijk van de afmetingen en hoogte van het kerkgebouw en het aantal kerkgangers kun je een x-aantal minuten veilig zingen). Dit ook met het oog op zomergasten en toeristen.

Door de Werkgroep Zingen in de Kerk werden we er op geattendeerd dat zingen in een kerkdienst een super-spread evenement kan zijn. Omdat nog niet alle mensen (met name onze jongeren) niet of niet volledig zijn gevaccineerd vinden wij het niet verstandig om te gaan te zingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor het slotlied, dat kan (mee)gezongen worden.

Nu de Deltavariant van het virus rondgaat in Europa en de besmettingen weer stijgen willen we voorzichtig zijn. Als het weer het toelaat kan er buiten na de dienst gezongen worden voor wie dat wil en zal er ook buiten koffie gedronken kunnen worden. Dit alles op afstand!

Wij begrijpen dat het voor velen teleurstellend zal zijn maar we kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

Wij hopen op uw begrip!

Met een hartelijke groet,

de kerkenraad.