Hervatting kerkdiensten

We zijn blij dat we de kerkdiensten binnenkort weer kunnen opstarten. Vanaf zondag 5 juli willen we weer een ‘echte’ kerkdienst houden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, de adviezen van de Bond en natuurlijk van ons eigen protocol/gebruikersplan.

Het kerk-zijn zal de komende tijd heel anders zijn dan we gewend waren maar we zijn en blijven gemeente van de Here Jezus Christus. Op welke manier dan ook. We bidden dat Hij ons daarin wilt leiden.

De hierna genoemde ‘regels’ zijn erg belangrijk, neemt u hier a.u.b. goede nota van:

 • Als u niet gezond bent, koorts of verkoudheidsklachten heeft kom dan niet naar de kerk. Ook uw huisgenoten niet.

 • Beperk het toiletbezoek tot een minimum. Er is voorzien in desinfectie.

 • U dient zich aan te melden om een dienst bij te wonen. Er passen door de 1.5 meter norm ongeveer 60 mensen in ons kerkgebouw.

  • Gemeente leden en vaste gasten kunnen zich aanmelden voor zaterdag 12.00 u. voorafgaand aan de zondag van de dienst, via de bij hen bekende procedure.

  • Toeristen/gasten zullen, indien plaats beschikbaar, de dienst kunnen bijwonen. Zij kunnen zich aanmelden voor zaterdag 12.00u. voorafgaand aan de zondag van de dienst, door een email te sturen ( graag uw telefoonnummer doorgeven zodat, mocht het nodig zijn, u te traceren bent) naar aanmeldenvegnieuwvliet@gmail.com

 • Bij binnenkomst kunt u de handen ontsmetten.

 • U wordt naar uw zitplaats geleid. Vrije keuze van zitplaatsen is er vooralsnog niet bij.

 • Er zal niet gezongen worden, hoogstens mee neuriën met de liederen die via de schermen te horen/zien zijn.

 • Na de dienst blijft u zitten tot u van de gastvrouw een seintje krijgt dat u, rij voor rij, de kerkzaal kunt verlaten.

 • Verlaat daarna direct het kerkgebouw en blijf niet staan praten. Als u wilt napraten doen dit dan buiten, op gepaste afstand.

 • De garderobe zal niet gebruikt worden, de jassen kunnen op de vrije stoelen gelegd worden.

 • Er wordt i.s.m. de Hervormde Gemeente crèche gehouden in het dorpshuis (voormalige school).

  Kindernevendienst kan doorgang vinden in de ruimte die daarvoor bestemd is, in het kerkgebouw. De kinderen gaan, voordat de dienst begint, naar deze ruimte en blijven daar tot de dienst is afgelopen.
 • Volgt u de aanwijzingen van de gastvrouwen.

 • Krijgt u in de week die volgt op de kerkdienst die u bijwoonde, klachten die wijzen op Corona, laat u testen en bel met het secretariaat 06-47229470

Wij realiseren ons dat dit allemaal niet leuk klinkt. Dat is het ook niet.

We komen hier samen door!

De kerkenraad