Woordje van

Woordje van Janet.

De afgelopen periode is een moeilijke periode geweest en dat is het nog steeds. Vanwege de corona kunnen we niet de gemeente Gods zijn die we graag willen zijn. In maart zijn we gestart met onlinediensten. Vanaf juli was er weer de mogelijkheid om fysiek naar de kerk te komen. Het was mogelijk om weer met ongeveer 70 mensen in de kerk te zitten. We mochten niet zingen, maar we waren toch bij elkaar. Dit gaat de goede kant op, dachten we. Tot we te horen kregen dat we vanaf 11 oktober maar 30 mensen in de kerk mochten toelaten. Je kunt de televisie niet aanzetten of je komt al zappend een programma tegen dat over corona gaat. Ik moet eerlijk toegeven dat ik hem dan wel eens op een andere zender zet. Ik ben dan wel eens toe aan iets positiefs. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik af en toe van een lolletje houd. Maar valt er wel iets te lachen en mag dat eigenlijk wel in deze toch wel moeilijke tijd. De bijbel is nu ook niet direct een boek dat je gaat lezen om eens ontspannen te lachen. Toch is het geen boek waarin alleen maar heel plechtige en diep ernstige woorden staan. Er is wel degelijk humor in de bijbel aanwezig.

Wat is humor eigenlijk?

Daar zijn verschillende definities van gegeven. Eén ervan is de betrekkelijkheid van je eigen kunnen en van de werkelijkheid zien. Iets wat groot en geweldig lijkt, is soms als het er op aankomt maar heel klein. Iemand die heel dapper doet tegen een grote hond, loopt hard weg als er een muis op hem afkomt. In die betekenis kom je telkens voorbeelden van humor in de bijbel tegen.

In Psalm 2 staat letterlijk dat God lacht. De wereldmachten hebben het op een akkoordje gegooid om tegen Gods gezag in opstand te komen.

Ze spannen samen tegen de Heer en Zijn Gezalfde en dan lezen we: “Die in de hemel troont lacht.” Hetzelfde is het geval bij de torenbouw van Babel. De mensen, en denk hier ook vooral weer aan koningen en machthebbers, zullen zich samen zó sterk maken, dat niemand hun naam kan uitwissen. Een toren die tot in de hemel reikt. Maar God verwart hun taal. Ze verstaan elkaar helemaal niet meer en dan is het in één keer uit met hun prachtige plannen. Als de timmerman om spijkers vraagt, krijgt hij zand. De metselaar op de steiger die stenen moet hebben, krijgt een emmertje met water. Een vorm van humor zit hier toch wel in.

Top 5 grappige Bijbelteksten:

1. Ironie uit het boek Spreuken

Het boek Spreuken bevat heel wat rake vergelijkingen die zomaar een glimlach op je gezicht kunnen toveren, zoals deze: “Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken.” (Spreuken 11:22)
Hetzelfde geldt voor deze wijsheid uit hetzelfde Bijbelboek: “Wie zich met een woordenstrijd bemoeit die hem niet aangaat, trekt aan de oren van een hond die rustig voorbijloopt.”
(Spreuken 26:17) 

2. Baäl op de wc 

Bovenop een berghelling neemt de profeet Elia het op tegen vijfhonderd fanatieke Baälpriesters. Zijn uitdaging? Wie met vuur uit de hemel antwoordt, is de ware God. Als de Baälpriesters zich schor schreeuwen, spoort Elia ze aan: “Roep zo hard u kunt!” schalt zijn stem over de Karmel. “Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen.” (1 Koningen 18:27) Waarmee de profeet – vertaald naar onze tijd – suggereert dat hun god misschien niet reageert omdat hij op de wc zit. 

3. Aärons smoes 

In Exodus 32:4 staat de waarheid zwart op wit: Aäron smolt sieraden om en goot er een gouden stierkalf van. Om zijn eigen schuld tegenover Mozes weg te moffelen, doet hij een nogal eigenaardige uitspraak over deze sieraden: “Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn” (Ex. 32:24) – alsof dit beeld vanzelf uit de vlammen verrees… 

4. Hap, slik, kameel weg

In Matteüs 23:24 maakt Jezus een humoristische vergelijking, om daarmee een ernstig punt te onderstrepen. Omdat ze “recht, barmhartigheid en trouw” veronachtzamen, maakt Hij de farizeeën dit verwijt: “Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.” Probeer het (komische) plaatje te zien: terwijl de farizeeën hun uiterste best doen om zo’n minuscuul mugje uit hun bekers te vissen, slikken ze – kennelijk moeiteloos – een complete kameel door! 

5. Profeet met kroos op zijn hoofd 

In de geschiedenis van Jona gehoorzaamt alles en iedereen aan God, behalve… Zijn profeet Jona, door de bekende theoloog H.F. Kohlbrugge de ‘profeet met kroos op zijn hoofd’ genoemd.

Wie er oog voor heeft, zal op veel plaatsen in de bijbel bevrijdende humor en de milde lach van de Heer ontdekken. Dat is een ontdekking die je zelf moet doen. Wat voor de één humor is, behoeft dat nog niet voor de ander te zijn.

Uit: Help! Ik lees de bijbel en overgenomen van: www.visie.eo.nl.