Woordje van

WOORDJE VAN ANS

Elke dag opnieuw

Kerstmis ligt nog niet lang achter ons. Het nieuwe jaar ligt voor ons.
We staan stil bij de overgang van een oude naar een nieuwe periode.
Wat hebben we meegemaakt in het laatste jaar en wat mogen we verwachten in het komende jaar? Hebben we blijde vooruitzichten of valt het leven ons steeds zwaarder? Veel weten we niet, en dat is misschien wel goed ook.

Laten we ons voornemen elkaar ook in het komende jaar weer te ondersteunen.
Zoals we ook weten dat Jezus kwam om ons te ondersteunen, dat mag je elke dag opnieuw ervaren.
Hij wees ons daarbij ook op onze verantwoordelijkheid voor onze naasten, dat mag je je elke dag opnieuw realiseren.

Jezus leerde de mensen destijds, en leert ons nu nog steeds, bewust in het leven te staan. Kijk om je heen, kijk naar de schepping, kijk naar de medemens, maar kijk ook naar jezelf. Met al je zwakheden en beperkingen ben en blijf je een kind van liefde dat welkom is in de schepping. Je bent een kind van God, de bron van ons bestaan.

Jezus maakt ons dat duidelijk in Zijn twee alomvattende geboden:

“Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod”.
Ik lees daarin: Heb de schepper en de schepping lief. Accepteer het bestaan, maar accepteer ook jezelf als onderdeel van de schepping.
Heb vertrouwen in voorspoed maar ook bij tegenspoed.
Het tweede gebod daaraan gelijk, is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”. Jezus heeft ons zijn onvoorwaardelijke liefde gegeven en is daarbij de uiterste en moeilijkste weg gegaan om ons dat duidelijk te maken. De weg van het Kruis. Hij leert ons om door te geven wat je van Hem ontvangt en daardoor ook zo handelt naar je medemens.

Misschien zou je de lessen die Jezus ons brengt als volgt kunnen samenvatten:

Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken naar de bron van ons bestaan.
Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken naar onszelf in de medemens.
Jezus leert ons door Zijn ogen te kijken naar onszelf.

Door Zijn woorden durf je te vertrouwen in de bron van ons bestaan.
Door Zijn woorden durf je te vertrouwen in je medemens.
Door Zijn woorden durf je te vertrouwen in jezelf.

Door Zijn liefde ervaar je liefde voor de bron van ons bestaan.
Door Zijn liefde ervaar je liefde voor je medemens.
Door Zijn liefde ervaar je liefde voor jezelf.

Jezus leert ons de weg van het leven te begrijpen.
Jezus leert ons de weg naar vrede te bewandelen.
Jezus leert ons de weg naar vrijheid te beseffen.

Zijn woorden geven ons vreugde.
Zijn woorden geven ons hoop.
Zijn woorden geven ons kracht.

Elke dag opnieuw.

Een Gezegend 2022!