Woordje van

Woordje van Adri

Voor het schrijven van dit stukje kwam volgende gedachte bij mij op:
“als straks de kerken weer volledig open gaan en we uit volle borst mogen meezingen, met welk lied zouden we dan die eerste dienst beginnen?“
Mijn eerste gedachte was een loflied: ja de lof zingen van onze Heer!
Of toch een danklied: danken dat we deze crisis zijn te boven gekomen ?
Of zouden we toch beginnen met een verootmoedigingslied: met een nederig hart naderen tot God ?

Iedereen beleeft deze tijd vanuit zijn eigen situatie.
Mensen die er weinig van merken, of mensen die hard getroffen worden in hun bedrijf, of misschien wel een baan verliezen.
Mensen die getroffen zijn door dit virus en kampen met hun gezondheid, die een dierbare uit handen moeten geven zonder afscheid te kunnen nemen of mensen die zich heel eenzaam, angstig of onzeker voelen.

Ieder gelovig mens ervaart deze crisis ook vanuit zijn eigen geloofsachtergrond.
Voor de ene mens is deze pandemie iets dat gebeurt, voor weer een andere is dit een straf van God voor onze levenswijze, nog een ander ziet dit als een waarschuwing om ons eraan te herinneren dat we toch niet alles zelf kunnen regelen, om in te zien dat we uiteindelijk afhankelijk zijn van Gods aanwezigheid.
Zo zal ieder deze crisis een plaats geven in zijn leven.
Als ik Mattheus 24 lees nl. dat al deze dingen moeten gebeuren (oorlogen, aardbevingen, ziekten) werpt dit voor mij een licht op deze coronatijd.

Wij als Vrije Evangelische Gemeente zijn een zingende gemeente, waar het lied een grote plaats inneemt. We verlangen om zo vlug mogelijk weer te kunnen zingen. Als gemeente zingen we om in psalm en lied onze gevoelens te uiten, om onder woorden te brengen wat in ons leeft.
Gemeenschappelijk onze noden en vreugden voor het aangezicht van onze Heer tot uitdrukking brengen verbindt ons. God werkt persoonlijk, maar hij vormt ook een gemeente waar ieder zich met elkaar verbonden weet.

Terug naar mijn gedachte: welk lied zouden we als eerste zingen ?
* een loflied, hiermee bezingen we de grootheid van onze Heer en geven Hem alle eer
* een danklied, zou ook op zijn plaats zijn nl. danken dat we gezond door deze crisis gekomen zijn
* een verootmoedigingslied: nederig van hart vol ontzag God toezingen
Hierover nadenkend kwam ik tot de vaststelling dat mijn keuze neigt naar een lied van verootmoediging.
Is uw denken door deze vraagstelling ook geprikkeld? Wat zou u kiezen?
Als u wil kan u uw keuzelied doorgeven aan de kerkraad.