Woordje van

Woordje van Henno.

Het nieuwe (of toch oude) normaal

Onlangs kreeg ik een nieuwsbrief waarin stond: “met z’n allen zullen we binnen het ‘nieuwe normaal’, zoals dat is gedoopt, een weg moeten vinden hoe we alles weer zo goed als mogelijk kunnen doen”.

Dit gaat zoals u wel zult begrijpen over het hanteren van de maatregelen van het coronavirus, zoals de anderhalve meter afstand, quarantaine etc.

Ik had mijn vraagtekens bij het nieuwe normaal, mede dankzij een uitzetting over bestrijden van epidemieën, naar aanleiding van de wetten van Mozes (met name in Leviticus) dat ik ooit eens had gelezen. Hieruit blijkt dat dit niet nieuw is.

Als je je kunt indenken dat in de tijd dat Mozes met het joodse volk vanuit Egypte op weg was naar het beloofde land, ze dit onder primitieve omstandigheden moesten doen. Geen stromend water, geen medicijnen, geen vers voedsel, hitte in de woestijn. Kortom een ongezonde omgeving.

De wetten van Mozes die in de bijbel beschreven staan omvatten ook een groot aantal hygiënische maatregelen. We kunnen er zeker vanuit gaan dat Mozes deze wijsheid van onze Heer heeft gekregen.

Deze maatregelen die Mozes nam in opdracht van God om zijn volk te beschermen, lijken naar onze maatstaven drastisch en zelfs wreed. Maar de levenswijzen van de bevolking in het beloofde land vormde een ernstige bedreiging voor het volk Israël. Er heersten daar veel ziekten, met name geslachtsziekten en de pest. In Deuteronomium 7 :1-2 en 20:16 lees je dat de burgers van Kanaän uitgeroeid moesten worden. Dit om te voorkomen dat de ziekten die er heersten het volk Israël zouden aantasten.

Quarantaine

Ik ga niet alles uitgebreid omschrijven (het is in de bijbel allemaal na te lezen) maar bij ziekte golden er strenge regels. In de meeste gevallen gaat het om geslachtziekten, en de maatregelen waren bedoeld om besmetting of een epidemie te voorkomen. (lev. 15)

Als een jood een besmettelijke ziekte had werd hij onrein verklaard en moest de betreffende persoon een periode van reiniging en afzondering in acht nemen. (lev. 13:4-7) Hieraan staat dat de priester de besmette persoon 14 dagen moest opsluiten of afzonderen. (quarantaine)

Ze moesten dan buiten de legerplaats. (lev. 13:46)

Het ‘nieuwe normaal’ waar we nu mee te maken hebben blijkt dus al duizenden jaren oud te zijn. Het meest indrukwekkende voorbeeld hiervan vind ik het verhaal van Belavignus. Dit was een arts die zijn praktijk had in een joodse getto van Straatsburg in 1348. Hij kwam, dankzij zijn kennis van de bijbel tot de conclusie dat de onhygiënische omstandigheden in de stad de oorzaak waren van de pest epidemie die daar heerste. Hij gaf opdracht de hele joodse wijk schoon te maken en voerde alles uit volgens de reinigingswetten van het bijbelboek Leviticus. Als gevolg hiervan verlieten alle ratten, met hun vlooien en gingen naar de ‘heidenen’, omdat er voor hun bij de joden niets meer te halen viel. Daarna kwam daar maar slechts 5% van het aantal pestgevallen voor ten opzichte van de rest van de stad. De rest van de bevolking zag dit ook, maar het schokkende van de verhaal is dat ze er niets van leerden, maar klaagden hem aan als een van de hoofdverdachten van de verspreiding van de pest in Europa. Onderworpen aan de meest extreme folteringen bekende hij onterecht dat hij had meegeholpen aan het vergiftigen van waterputten en dat hij dit gif van enkele joden had gekregen. Het gevolg was een massavernietiging van tienduizenden joden door heel Europa. Als gevolg hiervan waren velen van hen naar Polen en Rusland gevlucht. (Diaspora) Ook toen al kregen de joden de schuld van alles!

Artsen in Italië hadden wel in de gaten gekregen dat bij de Joden minder epidemiën voorkwamen dan bij de rest van de bevolkingen dat dit mede kwam door het afzonderen van patiënten. In Venetië kreeg een arts het voor elkaar dat zeelieden die Venetië bezochten eerst dertig dagen en later zelfs veertig dagen afgezonderd werden in de stad Ragusa op Sicilië. Hier komt de term quarantaine vandaan. (quaranta = veertig)

Het blijkt dus dat de wetten van Mozes een absoluut onovertroffen stelsel zijn van maatregelen zijn. Buiten de Bijbel vind je nergens in de oudheid zulke effectieve en systematische wetten ter voorkoming of bestrijding van ziekten.

Samengevat uit: Deut. 7:15

Als je al deze geboden volgt…. zal Hij alle ziekten van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte die u hebt leren kennen zal Hij u opleggen, maar hij zal ze geven aan allen die u haten.