Woordje van

LIZA

Voor de opening van de kerkenraad van februari was ik aan de beurt.
In grote lijnen opende ik met het volgende:
Wat is Pasen? Vroeg iemand.
Zit dat in dat weekje van Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag? Wèl een weekje bij elkaar zeg. Pas aan het eind van de rij volgen dan
twee dagen Pasen, zondag en maandag. (wel eens opgevallen dat dinsdag niet in
‘t rijtje voorkomt?)
En dan die vraag. Wat weten we van Pasen?
Inmiddels weten we daar ook wel het meeste van, toch? De bijbelteksten zijn
makkelijk te vinden en kortgezegd, het gaat over het opstaan van Jezus uit de
dood.
Maar eens kijken of ik daar iets op internet van kan vinden. In Wikipedia kom ik
tot het volgende tegen:
“Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend
op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof
dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de zondag na zijn kruisiging. Het
duurt 2 dagen”.
“Het Christelijke Pasen wordt gevolgd door de vijftig dagen durende
periode van het kerkelijke jaar tot Pinksteren. De periode van het paasfeest
tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen. Katholieken mogen gedurende de
vijftig dagen durende periode hun jaarlijkse paasplicht vervullen”.
(Voor mij een paar onbekende zaken, misschien toch eens opzoeken).

Maar Wikipedia gaat verder:
“De term Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach, de joodse
viering van de uittocht uit Egypte. Tijdens het Eerste Concilie van
Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld”
In ouder (godsdienst)historisch onderzoek en in pseudowetenschappelijke
lectuur wordt vaak een pre-christelijke oorsprong van diverse gebruiken
rond Pasen verondersteld. Er wordt b.v. een link gelegd naar het oude
lentefeest, maar dat blijft speculatief” wordt daar dan bij vermeld. Het eten
van paaseieren is van middeleeuwse oorsprong. De ontstaansperiode
hiervan is onbekend. De paashaas is volgens hedendaagse inzichten
helemaal niet zo oud: hij is voor zover bekend pas in 1682 (na Chr.) voor
het eerst in Duitsland beschreven.(niet gezien😊) Hij heeft van oorsprong
een pedagogisch karakter…etc etc”.
Eigenlijk weten de geleerden niet waar al de hedendaagse gebruiken vandaan
komen. En toegegeven, dat interesseert me ook niet. Maar je ontkomt er niet
aan.
Maar NU: ONS PAASFEEST het ECHTE PAASFEEST
Terug naar de kern, waar het ècht om gaat! Een tekst uit Johannes:
“Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven”.
Geloof je dat? Johannes 11:25-26.
Ik krijg vaak kippenvel en vochtige ogen als we aan het einde van een paasdienst
afsluiten met “U zij de glorie” en dan ben ik vast niet de enige. Het zingen uit
volle borst in kerk is geweldig. Jezus LEEFT.
Het eeuwige leven is niet alleen toekomstmuziek. Het lied van de opstanding
klinkt nu al, in onze tijd. Het is zijn opstandingskracht die zichtbaar wordt in
mensen die zelf opstaan uit armoede en onrecht. Jezus leeft en wij mogen met
Hem opstaan. Dat is niet alleen een lied met mooie woorden, maar een manier
om het nieuwe leven zichtbaar te maken. In de keuzes die we maken in ons
dagelijkse leven. Het zit in hele kleine dingen, waarin Gods glorie zichtbaar kan
worden. Ons leven is vandaag, in alle gebrokenheid, een U zij de glorie aan Hem!
Hoeveel mensen zouden nu wereldwijd in stilte lijden onder allerlei
verschrikkelijke omstandigheden? Trouwens niet eens in stilte, maar in grote
woede en verdriet voor alles wat ze wordt aangedaan, hartverscheurendeellende. En de verschillen zijn zo groot, daar….ver weg …Soms dringt het nauwelijks tot ons door. Dankbaar zijn we. Nederland is zo gek nog niet!
Pasen, we moeten er niet alleen bij STIL STAAN, het wonder van Pasen, het
opstaan van Jezus uit het graf. Het moet GEVIERD worden.
Tot slot.
Heer laat het licht van uw liefde ons begeleiden met hoop en steun, niet alleen
met Pasen, maar elke dag in ons leven. En dat is waar en zeker.