Woordje van

Han

Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet?
Spreekt God, de Heer. Nee ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.
Ezech. 18:23

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Rom. 6:23

Het loon van de zonde is de dood. Wat wordt daar mee bedoeld, dat als je zondigt dood gaat, of dat je gestraft wordt met ernstige ziektes? Hebben wij zo’n God die ons afrekent? Nee het woordje dood is niet het woordje voor de fysieke dood. Het woord dood wat hier staat wordt ook gebruikt in Genesis. De Heer verteld Adam dat op de dag dat hij van de verboden boom zou eten hij zeker zou sterven (Gen. 2:17) Adam stierf die dag niet fysiek, maar hij stief geestelijk.

Deze dood is scheiding van God (of geestelijke dood) die door Adam werd geërfd. De fysieke dood is dus iets anders als hier bedoeld wordt. De fysieke dood ondervinden we zelf hier in ons dagelijks leven als er mensen om ons heen weg vallen.

Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer! Omdat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en weer is opgestaan uit de dood, mogen wij leven uit genade. Jezus is voor jou, uw en mijn zonden gestorven en wij mogen uit genade leven! Maar hoe leef je dan uit genade? Uit genade leven is weten dat je zonden vergeven worden als je daar om vraagt. Vraag aan de Heilige Geest of hij je dagelijks wil leiden. Door de Heilige Geest die uitgestort werd op de Pinkstermorgen gingen de leerlingen van Jezus spreken in andere talen, hun gedachten en hun woorden werden onder invloed van de Heilige Geest anders. De Heilige Geest betekent letterlijk “Parakleet”; de ernaast geroepene. De Heilige Geest kwam in de persoon van Filippus, naast de kamerling om hem de weg te wijzen naar Christus in het verhaal over de kamerling. Hij komt, als er getroost moet worden, of vermaand, of bemoedigd. Ook komt Hij wanneer een valse beschuldiging tegen ons wordt ingebracht; dan is Hij bij God onze Voorspraak of Advocaat.

We vieren en herdenken in deze maand mei het einde van de tweede wereld oorlog en de bevrijding van ons land. Ook denken we deze maand aan Jezus Hemelvaart op de wolken waarna hij op de troon aan de rechterzijde van God zit. En we vieren de uitstorting van de Heilige geest op het pinksterfeest. Ik hoop en bid ons als gemeente toe en u en jou persoonlijk dat we de uitstorting van de Heilige Geest weer, of voor de eerste keer zullen mogen ervaren op het Pinksterfeest. En dat de Heilige Geest jou Parakleet, je naaste mag zijn en dat je dat elke dag in je leven mag ervaren in vreugde en verdriet.